Finansnyt

Arbejdsmarkedet slet ikke normaliseret i USA

USA holder Columbus Day i dag (de fleste finansmarkeder er dog åbne), men det sker fortsat på baggrund af et arbejdsmarked, der på ingen måde kan siges at være normaliseret. Jovist, der er tale om fremskridt i forhold til, da det så værst ud, men som grafen herover viser, så er problemerne fortsat store. Den hvide kurve viser andelen af arbejdsløse, der har gået ledig i 27 uger eller mere. Denne kurve er faldet fra omkring 45% til nu 38%. Historisk set har denne kurve dog toppen omkring et niveau, der kun er lidt mere end halvdelen af den aktuelle størrelse. Den gule kurve viser samtidig, at antallet af personer i USA, der modtager månedlig fødevarehjælp er uændret høj på næsten 48 mio. Disse kurver er med til at signalere, at den amerikanske centralbank vil forsøge at holde pengepolitikken i ro så lang tid som muligt.