Finansnyt

Arbejdsmarkedsrapporten – det gode..og det dårlige

Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport overraskede positivt med en fremgang i beskæftigelsen på 200.000 udenfor landbruget i december. Det er den private beskæftigelse, der trækker fremgangen, hvilket har været gældende igennem hele 2011 som vist ovenfor. Det positive er, at det nedbringer arbejdsløsheden fra 8.7% til 8.5% som vist i grafen nedenfor. I nederste graf ses imidlertid, at der er trådt omkring 120.000 nye amerikanere ind i den arbejdsdygtige alder, mens der er et stort antal amerikanere, der har forladt arbejdsstyrken og har opgivet at finde arbejde. Set i det lys skal en arbejdsløshedsprocent på 8.5% tages med et vist forbehold.