Finansnyt

Årlig BNP vækst skal over 2% for at øge beskæftigelsen.


Kvartalsvæksten i USA i 4. kvartal ligger på 5.9%. Det bringer den årlige vækst op på 0.1% (blå graf). I et historisk billede skal den årlige BNP vækst i USA over 2% (sort linie), før der er tilstrækkelig økonomisk vækst til at skabe nettofremgang i beskæftigelsen udenfor landbruget. Der skal skabes over 100.000 arbejdspladser for blot at holde trit med nytilgangen til arbejdsstyrken.