Finansnyt

Australien er afhængig af Kina

Sammenhængen mellem Kinas vækst og Australiens økonomi er tydelig. Og den bliver måske endnu mere tydelig, når vi i figuren herover viser sammenhængen mellem den kinesiske vækstrate (grøn kurve) og det australske aktieindex (blå kurve). Læg mærke til, at stigningen i aktieindexet siden medio 2010 skete på “forventet efterbevilling”, og at den kinesiske vækstrate ikke er fulgt med opad. Det risikerer at betyde, at vi er på vej til at se et markant topmønster blive udløst i det australske aktieindex.