Finansnyt

Bank of Japan lemper efter elendige industrital

Bank of Japan fortsatte og udvidede sin pengepolitiske lempelse efter mødet til morgen. Renten vil blive fastholdt ved nulpunktet, indtil inflationen når 1%, og samtidig besluttede man at øge opkøbsprogrammet. Det kommer efter offentliggørelsen af endnu et sæt elendige tal for den japanske industriproduktion, der i september faldt med hele 4,1% for måneden og med 8,1% for året (hhv. de gule søjler og den hvide kurve). Det borger ikke godt for de kommende væksttal. Udviklingen i det japanske BNP er vist som den røde linie, og som det ses, skygger den linie ret tydeligt udviklingen i industriproduktionen. Det bratte fald i industriproduktionen i 2011 var en direkte følge af tsunamien og ulykken på Fukushima atomkraftværket.