Finansnyt

Begrænset antal nystartede virksomheder et problem for jobvæksten i USA


Undersøgelser viser, at nystartede virksomheder er en afgørende drivkraft for innovation og produktivitetsforbedringer. Det er samtidigt de nystartede og små virksomheder, der står for omkring 2/3 af jobvæksten i USA. I øjeblikket kan antallet af nystartede virksomheder i USA ikke følge med antallet af lukningen af små virksomheder. Nettoudviklingen viser en tilbagegang på 100.000 virksomheder eller 2% fra 31. marts 2009 til 31. marts 2010. Det er den anden dårligste udvikling i 18 år – kun overgået af det foregående år med et fald på 3.4%. Samtidigt er der tendens til, at nystartede virksomheder ansætter færre end tidligere. Det betyder, at jobskabelsen i nystartede virksomheder ligger tæt på lavpunktet for de sidste 20 år som vist i midten af grafen. Grafen til højre giver et billede af, at den venture-kapital eller ’Engle-kapital’, der investeret i unge eller nystartede selskaber er faldende, blandt andet fordi, det er svært at komme af med virksomheder, de tidligere har investeret i.