Finansnyt

Benzin pris og antal kørte miles i USA


Figuren herover viser iflg. N.Y. Times den historiske udvikling i antallet af kørte miles (x-aksen) og benzinprisen justeret for inflation (y-aksen). Grafen starter i 1956. Læg mærke til, at grafen for første gang kører “baglæns” efter starten af finanskrisen i 2008 på trods af lavere benzinpriser.