Finansnyt

Beskæftigelsen i den amerikanske industri

Den blå linie i grafen herover viser udviklingen i beskæftigelsen i den amerikanske industri siden 1960. På toppen af kurven var 22% af arbejdsstyrken beskæftiget i industrien (juni 1977), mens der i dag kun er 9% af arbejdsstyrken beskæftiget i fremstillingsindustrien. De røde søjler viser den månedlige udvikling