Finansnyt

Beskæftigelsen sammenholdt med væksten i USA

Grafen herover viser en udregning af sammenhængen mellem udviklingen i beskæftigelsen og væksten i USA. De gule søjler måler udviklingen i beskæftigelsen i USA over en 5 årige periode sammenholdt med den tilsvarende periodes realvækst i BNP. Især de seneste tal står i skærende kontrast til udviklingen i øvrigt siden 1956