Finansnyt

BNP vokser hurtigere end realindkomsten

Den amerikanske økonomi pr. amerikaner viser en vækst på 4.7% siden recessionens afslutning i 2009. Den disponible personlige realindkomst (justeret for inflation) pr. amerikaner er derimod kun vokset med 1.2% i samme periode. Alligevel står forbrugerne for over 1/3 af BNP væksten på 2.7% i 3. kvartal. Fremgangen i BNP kan tilskrives en øget beskæftigelse. Arbejdsløsheden er fortsat høj, og derfor er der ingen pres opad på øget lønningerne. De fleste stiller sig tilfreds med at bevare deres job.