Finansnyt

Bør Fed. starte kvantitativ lempelse nr. 3?

“Soberlook” gør sig den ulejlighed at sammenligne situationen op til Feds. start på kvantitativ lempelse nr. 2 i 2010 med den aktuelle situation, og det er skematisk fremstillet i grafen herover. Det finansielle stress index er lavere, VIX (volatilitetsindexet) er lavere, boligrenten er lavere og renten på højrisiko obligationer er lavere. Grafen nederst viser, at der samtidig nu er en voksende lånemasse. Behovet for at gøre mere synes altså i forhold til disse tal nu at være betydeligt mindre.