Finansnyt

Brændstof produktionen i 2012

Grafen herover viser produktionen af brændstof, som ud over råolie omfatter bl.a. naturgas, destillater og biobrændsel. Søjlerne viser produktionen i mio. tønder per dag og farverne svarer til landenes markeringer.