Finansnyt

Bredden forsvinder

Grafen herover viser udviklingen i det amerikanske S&P 500 index (sort linie) sammenlignet med en opgørelse over antallet af aktier i indexet over 200 dages gl. gns. (den blå kurve). Det er karakteristisk, at bredden i optrenden forsvinder nær toppen, hvor altså færre af aktierne forbliver i optrenden, men hvor det er de få, der trækker læsset. Det er også tilfældet lige nu (se de røde pile), som altså advarer mod at blive for positiv.