Finansnyt

Centralbankerne har gang i seddelpressen

Billedet herover viser udviklingen i aktiverne i verdens 4 store centralbanker (Fed., ECB, Bank og Japan og Bank of England) målt i forhold til BNP. Det er altså et udtryk for den pengepolitiske påvirkning, som er sket i forhold til økonomierne. I forhold til situationen før finanskrisen svarer balancerne nu til det dobbelte. Det naturligvis både et udtryk for den kvantitative lempelse (opkøb af obligationer) og det faktum, at økonomierne er svagere.