Finansnyt

Centralbankernes pengemaskine

penge181213

Grafen herover viser den sammenlagte effekt af de 4 største centralbankers balanceudvikling siden 2007. Balancerne er mere end fordoblet i perioden, og de er steget fra at udgøre 11% af BNP til nu at udgøre 24% af BNP (de grå cirkler).