Finansnyt

CO2 udledningen fordelt på lande

Grafikken herunder viser udledningen af CO2 per land. Størrelsen af cirklen angiver naturligvis den relative størrelse på udledningen.