Finansnyt

Dagens finanskalender

07.45 Schweiz forbrugertillid for januar fra SECO.
09.15 Schweiz forbrugerpriser for januar.
09.30 DK forbrugerpriser for januar.
09.30 Sverige industriproduktionen for december.
10.00 ECB udgiver månedsrapport for februar.
10.00 Norge forbrugerpriser for januar.
10.00 Norge producentpriser for januar.
10.30 UK industriproduktionen for december.
13.00 Bundesbank Axel Weber taler i Wien.
13.00 Rentebesked fra Bank of England.
* UK BNP estimat for januar fra NIESR.
14.30 US ugentlig tilgang til arbejdsløshedskøen.
14.30 Canada husprisindexet for december.
16.00 US engroslagre for december.
18.45 US Atlanta Feds. Dennis Lockhart taler i Regina.
20.00 US månedlig budgetredegørelse for januar.
23.30 Rerserve Bank of Australias Glenn Stevens taler i Parlamentet i Canberra.
08.00 Tyskland forbrugerpriser for januar (endelige tal).
08.00 Tyskland engrospriser for januar.