Finansnyt

Dagens finanskalender

07.45 Schweiz arbejdsløshedstal for oktober.
08.00 Sverige arbejdsløshedstal for oktober.
08.00 Tyskland handels- og betalingsbal. for sept.
09.00 ECBs Jörg Asmussen taler i Berlin.
09.10 Norges Banks Ôystein Olsen taler i Kristiansand
09.15 Schweiz detailsalget for september.
09.30 Sverige industriproduktionen for september.
10.00 Swiss Nat. Banks Thomas Jordan taler i Zürich
10.30 UK handelsbalancen for september.
14.15 Canada nybyggeriet for oktober.
14.30 US arbejdsmarkedsrapport for oktober.
14.30 US personlige indkomster, udgifter og opsparingskvoten for september.
14.30 US PCE prisdeflator for september.
14.30 Canada arbejdsløshedstal for oktober.
15.55 US Univ. of Mich. forbrugertillid for november.
16.15 SNBs Jean-Pierre Danthine taler i Berlin.
18.00 US Atlanta Feds. Dennis Lockhart taler i Oxford
18.00 US USDA Wasde afgrøde rapport for nov.
21.30 US Feds. Ben Bernanke taler i IMF.
22.00 US S. Francisco Feds. John Williams taler i LA
Lørdag
02.30 Kina producent- og forbrugerpriser for okt.
06.30 Kina industriproduktionen for okt.
06.30 Kina detailsalget for okt.
Mandag
00.50 Japan handels- og betalingsbalancen for sept.