Finansnyt

Dagens finanskalender

09.00 DK forbrugerpriser for november.
09.30 Sverige industriproduktionen for oktober.
10.00 Norge forbrugerpriser for november.
10.00 Norge producentpriser for november.
10.30 UK industriproduktionen for oktober.
10.30 UK handelsbalancen for oktober.
12.30 OPEC udsender oliemarkeds rapport.
13.00 ECBs Mario Draghi taler i Rom.
13.30 US optimismeindex for små erhvervsdrivende for nov. fra NFIB.
16.00 UK NIESR BNP estimat for november.
16.00 US engroslagre for oktober.
18.00 US USDA Wasde afgrøderapport for dec.
00.30 Australien forbrugertillid for dec. fra Westpac.
00.50 Japan producentpriser for november.
08.00 Tyskland forbrugerpriser for nov. (endelige tal).