Finansnyt

DAX indexet er tæt på at skifte trend


DAX futuren (marts 2011) begynder at bryde vigtige støtteniveauer. Den aftagende trendstyrke opad er ved at blive vendt til en nedadgående tendens. Læg mærke til de ændrede forhold i chartet herover. Den aftagende styrke opad resulterede i kortere og kortere trendbevægelser opad i løbet af december måned. Der er nu ved at opstå en sekvens af lavere top- og bundniveauer, hvilket er den basale definition på en negativ tendens. Indexet har brudt sin støttelinie fra primo september (gul punkteret linie) og under de modstandsniveauer i november, som ved brud skifter og bliver til støtte (den vandrettet punkterede linie). Kursen er nu i færd med at lægge pres på 50 dages gl. gennemsnit (grøn linie) for at bekræfte top og trendskift på mellemlang sigt.