Finansnyt

De amerikanske forsvarsudgifter siden 2. verdenskrig

Grafikken herunder viser udviklingen i de amerikanske forsvarsudgifter siden 2. verdenskrig. Gennemsnittet har været ca. 400 mia. $, mener nu steget til næsten 700 mia. $, hvilket udgør 20% af de totale hjemlige udgifter.