Finansnyt

De amerikanske husholdningers nettoværdi


Grafen herover viser udviklingen i de amerikanske husholdningers og non-profit organisationers netto værdi. Grafen er renset for inflation, således at den viser den reelle fremgang. Læg mærke til den meget beskedne virkning af IT-boblen i 2000-2003 og den meget kraftige tilbagegang under finanskrisen 2007-2009, der jo i langt højere grad berørte de private husholdninger og ikke mindst deres boliger.