Finansnyt

De amerikanske militærudgifter

Graferne herover viser et billede på udviklingen i de amerikanske forsvarsudgifter. Den øverste graf viser de amerikanske udgifter i procent af verdens samlede militærudgifter. Grafen i midten viser udviklingen i de amerikanske udgifter i procent af BNP, mens den nederste graf viser den samme udvikling men med angivelse af de kommende års udvikling baseret på præs. Obamas budgetforslag.