Finansnyt

De amerikanske oliereserver

Grafen herover viser udviklingen i de amerikanske oliereserver sammen med olieprisen. Den blå kurve viser de strategiske oliereserver, mens den grønne kurve er de amerikanske råolielagre baseret på data fra Energiministeriet. Den røde kurve viser prisen på WTI råolien (1. position).