Finansnyt

De amerikanske råolielagre falder, men…

De amerikanske råolielagre falder (den sorte linie), men de er fortsat meget høje i forhold til normalen, hvilket er illustreret med de to linier derunder, der viser hhv. det 10 årige og det 30 årige gennemsnit for råolielagrene over året.