Finansnyt

De, der har, får mere, de, der ikke har, får mindre

Grafen herover er endnu et bevis på, at uligheden i det amerikanske samfund er blevet større fra 2002 til 2012. Grafen viser den gennemsnitlige indkomst for en familie i de forskellige grupper. Nederst viser de 90% fattigste, at deres indkomst justeret for inflation er blevet 10,7% lavere, mens de øverste 0.01% af befolkningen tjener 76,2% mere.