Finansnyt

De græske indlån fortsatte nedad i maj

Grafen herover viser udviklingen i det græske indlån (hvid kurve), der siden 2009 er faldet 35% og nu er tilbage ved 2005 niveauet. Den gule linie viser den græske arbejdsløshed. Denne kurve er vendt på hovedet for at sammenligne de to udviklinger. Arbejdsløsheden er seneste opgjort til 21.9% i marts. Den er sikkert ikke blevet bedre siden da. De 21,9% svarer til en tredobling siden 2008.