Finansnyt

De irske renter stiger fortsat


Der er næsten kun udbud og ingen efterspørgsel efter irske statsobligationer. Den 10 årige irske rente er steg til 7,4% mod under 5% i starten af august. Det er samtidig en periode, hvor den tyske rente har været i nogenlunde ro. Det har naturligvis også betydet, at renteforskellen er øget markant og nu er på næsten 5%, som det fremgår af den grønne kurve nederst. Indsat i denne (den storte kurve) er prisen for at forsikre sig mod irsk statsbankerot, og også denne kurve stiger markant i sammenhæng med rentedifferencen.