Finansnyt

De korte hvedefutures er over de langsigtede


Billedet herover viser, hvordan de forskellige hvedefutures på Matif børsen udvikler sig i forhold til hinanden. Situationen nu minder om situationen i 2007 og 2008, hvor de korte futures ligger langt over de længereløbende futures (vist som de røde områder i den nederste graf, der viser forskellen mellem kontrakterne). Det peger altså i højere grad mod snarlig top end det modsatte. Problemet er dog for det første, at det ikke er nogen nøjagtig måling plus, at vi jo ikke endnu er nået til en situation, der er helt så ekstrem som den, der kendetegnede situationen medio 2007 og i foråret 2008.