Finansnyt

De ledende indikatorer steg 0,3% i marts

Grafen herover viser, hvordan udviklingen var i de enkelte komponenter, der viste en stigning på 0,3% i de amerikanske ledende indikatorer. Den øverste linie viser udviklingen i selve de ledende indikatorer, mens den nederst linie viser, hvordan udviklingen ville have været, hvis man sorterer de komponenter fra, som er under direkte indflydelse af Feds. politik (renten, kreditspændet og aktiemarkedet). Så ville tallet for marts have været et lille minus.