Finansnyt

De mest besøgte internet sider globalt set

Dette verdenskort viser de mest besøgte internet sider vægtet i forhold til befolkning, derfor fortegningen. Læg mærke til, at mens Google er næsten enerådende i vesten, så er facebook mere besøgt i Norge, mens Kina har sin egen Google i form af Baidu, og det er også bemærkelsesværdigt, at Japans mest besøgte side er yahoo!