Finansnyt

De spekulative positioner i hvede, majs og sojamel

Den amerikanske statistik har i betydeligt grad være lammet i forbindelse med lukningen af de statslige institutioner i 1. halvdel af oktober måned. Puklen af data er ved at blive gennemarbejdet, og det betyder nu, at flere data dukker frem. Antallet af spekulative positioner på futuresmarkederne kan nu aflæses frem til 8. oktober, og de viser for hveden (chartet herover), at der er en overvægt af købspositioner på godt 44.000. Den tidligere negative holdning er blevet vendt – uden at det dog indtil videre har betydet en markant overvægt. Men chancen for en top i prisen bliver højere, jo større den spekulative overvægt er (jo flere har jo allerede købt og mangler at købe, og jo flere potentielle sælgere er der). I majs futuren har vi i lang tid være vant til at se en markant overvægt af købspositioner, men det er nu vendt, så der er en overvægt af spekulative salgspositioner i futuresmarkedet på 124.000 (grafen herunder). Majs-futuren har heller ikke korrigeret opad som hveden, men overvægten af spekulative salg tyder på, at nedtrenden er i sine sidste faser, så vær opmærksom på en stigende risiko for en pludselig korrektion opad i majs-futuren.

Den positive position i majsen, der har hersket frem til medio 2013, er blevet ændret, og det er en mulig skabelon for, hvordan det kan komme til at gå med sojamelet, hvor de spekulative købspositioner fortsat er i overtal. Per 8. oktober var der godt 35.000 flere købs- end salgspositioner (se grafen herunder), og det kan give markedet mulighed for snart at bekræfte et topmønster og starte en større nedtur – altså på samme måde, som det skete for majs-futuren.