Finansnyt

De spekulative positioner næsten neutraliseret

Nye tal fra futuresmarkedet viser, at de spekulative positioner i guld nu næsten er neutraliseret, idet der “kun” er 16.577 flere købs- end salgskontrakter blandt de ikke kommercielle aktører. Vi skal næsten helt tilbage til starten af optrenden i 2000 for at finde et tilsvarende niveau, hvilket altså vil sige, at den meget positive stemning, som herskede i 2010 og 2011 er ved at være tilendebragt. Spørgsmålet er dog så, om de ændrer sig til en negativ stemning – altså om vi er på vej til at se en overvægt af salgspositioner?