Finansnyt

De tyske fabriksordrer faldt 1,3% i august

Det tyske fabriksordrer faldt med 1,3% i august, som i grafen herover er vist som de hvide søjler. Den røde kurve viser udviklingen i de tyske fabriksordrer på årsbasis, og den peger tydeligvis fortsat nedad. Det harmonerer også med det tyske Ifo barometer, som er vist som de grønne linie. Men det stemmer dårligt overens med udviklingen i aktiemarkedet – herover vist som den gule linie (=DAX indexet). Det er endnu et tegn på, at aktiemarkedet har sluppet forbindelse til den “virkelige verden”, idet der jo historisk er en god harmoni mellem aktiemarkedet og de økonomiske barometre.