Finansnyt

Deflationær udvikling i Kina?

Hvis man sammenholder kurven over PMI prisindexet og forbrugerpriserne i Kina, så tegner der sig et billede af en mulig deflationær udvikling. I hvert fald er PMI prisindexet klart under 50 (den hvide kurve), hvilket indikerer negativ udvikling, ligesom forbrugerpriserne (den gule linie) er hastigt på vej nedad, som vi tidligere har fokuseret på. Det negative prispres er således fremherskende.