Finansnyt

Demografien frem til 2050

Der er efter vores opfattelse ingen tvivl om, at den stærkt ændrede demografiske udvikling i de højest udviklede lande fremover kommer til at spille en stor rolle. Vi har allerede set virkningen i den japanske økonomi. Den blå linie herover viser den globale udvikling. Tallet i y-aksen udtrykker andelen af den “afhængige” del af befolkningen (altså mellem 0 og 19 og over 65 år) i forhold til den produktive del af befolkningen (mellem 20 og 64 år). Den røde punkterede linie viser udviklingen i de højest udviklede økonomier, hvor den produktive andel af befolkningen vil falde fra mere end 50% til omkring 30%.