Finansnyt

Den amerikanske økonomi er kun stabiliseret


Grafen herover er endnu et bevis på, at en stor del af de aktuelle aktiestigninger er “tom luft”. Den blå kurve viser S&P 500 indexet, mens den rød/grønne kurve viser den ugentlige økonomiske måling fra ABC, hvor man spørger et representativt udsnit af amerikanerne om landets økonomi, deres personlige økonomi og købekraft. Læg mærke til, at dette index lige siden medio 2001 har befundet sig i negativ zone, og at alle de markante tiltag fra slutningen af 2008 kun har ført til en stabilisering indexet. Derfor synes en stor part af stigningerne i aktiemarkedet at være et produkt af likviditet og ikke af reel økonomisk vækst. Udløbet af QE2 risikerer at blive meget værre for aktier og råvarer end for obligationsmarkedet.