Finansnyt

Den amerikanske arbejdsløshed falder, men….

employ070414

Der var godt nok ingen ændring i den amerikanske arbejdsløshed i marts, der fortsat lyder på 6,7% (den hvide kurve), men den har trods alt vist en betydelig reduktion fra næsten 10% ved finanskrisens kulmination. Det ser jo i sig selv pænt ud, men det sker ikke så pænt ud, hvis man samtidig måler med deltagelsesgraden – altså antallet af folk i arbejde målt i forhold til den samlede arbejdsstyrke (den gule linie). Historisk set har de to kurver været i harmoni (bemærk at den gule linie er vendt på hovedet for at vise sammenhængen med arbejdsløshedsprocenten). Det er dog bemærkelsesværdigt, at flere og flere er faldet helt ud af statistikken, og det er en af årsagerne til, at arbejdsløshedsprocenten er faldet.