Finansnyt

Den amerikanske energieksport vokser

eksport040214

Grafen herover viser stigningen i den amerikanske eksport af fossile brændstoffer (den hvide kurve), og den markante stigning, der er sker her, er med til at reducere det amerikanske betalingsbalanceunderskud (den gule kurve), der siden september 2006 er reduceret fra 214 mia. $ til 95 mia. $.