Finansnyt

Den amerikanske stats indtægter og udgifter

Grafen herover viser udviklingen i den amerikanske stats indtægter (grøn linie) og udgifter (rød linie) siden starten af 1960’eren – altså over 50 år. Den nederste graf viser forskellen mellem de to linier og illusterer, altså, at der kun i en kort periode under præsident Bill Clinton var et reelt overskud (det grønne område).