Finansnyt

Den australske arbejdsløshed steg overraskende

Dagens australske arbejdsløshedstal viste, at der blev 10.800 flere arbejdsløse i landet, og at arbejdsløsheden steg yderligere til 5,8% (den hvide kurve). Det falder i tråd med, at deltagelsesgraden på arbejdsmarkedet faldt til 65.0% (det er den gule linie, der er vendt på hovedet for at vise sammenligningen med arbejdsløsheden). Flere oplysninger i dette link:

Bloomberg artikel