Finansnyt

Den australske rente tangerer 2009 bunden

Reserve Bank of Australia nedsatte renten til morgen, der nu på 3% tangerer bunden fra 2009 (den blå kurve). 1 mdrs. renten er den sorte linie, mens den røde linie illusterer renten på en 2 årig statsobligation. Den orange linie er udviklingen i den australske inflation. Nederste graf viser med rødt/grønt forskellen mellem centralbankens rente og den 2 årige statsobligationsrente. Flere oplysninger om den australske rentenedsættelse i dette link:

Bloomberg artikel