Finansnyt

Den belgiske rente stiger igen

Figuren herover viser udviklingen i den 2 og 10 årige belgiske rente øverst (hhv. blå og rød linie). Læg mærke til, at renten igen viser en kraftig stigning og er tæt på at tangere toppene fra august måned. Bemærk også de nederste kurver, der med sort viser prisen for en 5 årig USD CDS (sikring mod belgisk statsbankerot). Denne kurve stiger i sammenhæng med den grønne kurve, der viser den 10 årige renteforskel mellem Belgien og Tyskland.