Finansnyt

Den brasilianske rente er på kraftig retur

Den brasilianske centralbank nedsatte igen i går renten, der på 9% nu nærmer sig niveauet fra bunden i forbindelse med finanskrisen, som var på 8,75% jvnf. den røde linie i grafen herover. Det hænger (ligesom vores kommentar på Indien i går – se her) sammen med aftagende vækst i de såkaldt BRIK lande, der ellers var udset til at udgøre verdens nye vækstlokomotiv. Men også i tilfældet Brasilien har væksten været markant aftagende og er seneste opgjort til kun 1.33% p.a. (den rød/grønne skygge), ligesom industriproduktionen fra et plus på 20% p.a. er nede og vise en negativ vækst på næsten -4% (den blå linie). Yderligere information omkring gårsdagens brasilianske rentenedsættelse kan ses her:

Bloomberg artikel