Finansnyt

Den danske inflation tangerer de tidligere bunde

Der er intet inflationspres i Danmark viser de nyeste tal, der sætter inflationsraten til kun 0,9% årligt (den hvide linie). Dermed tangerer inflationen de tidligere bundniveauer fra 2009, 2004 og 1993, som grafen herover viser. Det er med til at sikre, at den aktuelle stigning i obligationsrenten bliver af kortere varighed. Den 2 årige statsobligationsrente er vist med grønt og den 10 årige rente med gult.