Finansnyt

Den demografiske udvikling

Kurven herover viser udviklingen i de viste landes “afhængighedsratio”, hvilket vil sige andelen af personer, der er under 15 eller over 64 år. De blå søjler viser ændringen i 50 år fra 1960 til 2010, mens de røde søjler viser den kommende udvikling i 50 året fra 2010 til 2060. Danmark er ikke i den værste ende af skalaen, hvor vi finder Sydkorea i toppen.