Finansnyt

Den europæiske hvede fortsat dyr relativt til USA priserne


Den europæiske hvede (basis Matif 2. pos. = blå kurve) er fortsat på et højt niveau relativt til den amerikanske hvede (basis Chicago 2. pos. = rød kurve). Den amerikanske kurve er reguleret både for kontraktstørrelse og valuta. Hvis de to kurver skulle være parallelle, så burde den europæiske hvedepris falde fra det aktulle 211 niv. til ca. 184.