Finansnyt

Den gennemsnitlige arbejdsløshedsperiode stiger fortsat


Længden på den gennemsnitlige amerikanske arbejdsløshed vokser fortsat. Den blå kurve herover viser, at gennemsnittet nu er på 39 uger. Det betyder også, at selv om der kommer flere i arbejde, så er det de kortvarigt arbejdsløse, der bliver genansat, mens de langtidsledige kun falder lidt. Det viser den røde kurve, der er tæt på toppen. Denne kurve viser den andel, der startede med at få arbejdsløshedsunderstøttelse, men nu er ude af systemet. Den lyder på 53,59% per ultimo januar.