Finansnyt

Den græske historie gentager sig på Cypern

Den gule kurve i grafen herover viser udviklingen i de græske indlån. Den hvide kurve (højre y-akse) viser den tilsvarende udvikling for de cypriotiske indlån. Det kan blive meget vanskeligt at leve op til de forventninger om vækst og genopretning, der ligger til grund for hjælpepakken til Cypern. Troikaen er tilbage på Cypern for at tjekke på, om kravene til hjælpen er opfyldt. Flere oplysninger i dette link:

Wall Street Journal artikel