Finansnyt

Den iranske olieproduktion falder fortsat

Den hvide linie i grafen herover viser udviklingen i den iranske olieproduktion siden 2000. Produktionen toppede i 2008 og er siden faldet fra 4.080 til nu 3.225 mio. tønder om dagen. Til sammenligning viser den gule linie olieproduktionen i Saudi Arabien, der siden 2008 er steget betragteligt til 9.9 mio. tønder om dagen (y-aksen yderst til højre).